Esipuheeni Hyvinvoiva Espoo -toimintasuunnitelmassa

Helena toimii poikkihallinnollisen Hyvinvoiva Espoo -ohjelmatyön ohjausryhmän puheenjohtajana

Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Ja nyt hyvinvointimme on uhattuna ennennäkemättömällä tavalla. Koronakriisin vaikutukset alkavat vasta valjeta samalla kun Euroopassa on syttynyt sota. Mielen hyvinvointi, sote-uudistus, yksinäisyys, riemuvaje, Exit korona. Ja nyt: sota Euroopassa. Kriisistä kriisiin. Meillä on kasvamassa sukupolvi, joka on kasvanut poikkeusoloissa, ahdistunut tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta ja nyt elää huolestuneiden ja ahdistuneiden aikuisten ympäröimänä.

Elämme ajassa, jossa on monia hyvinvointia heikentäviä ilmiöitä: liikkumattomuus, juurettomuus, sosiaalinen media, ravintokin. Korona on entisestään vähentänyt liikkumista, kaupungistumien lisännyt juurettomuutta.

Samaan aikaan kuntien tehtäväkenttä on sataan vuoteen suurimman hallinnollisen muutoksen edessä. Avuntarve on ennätyksellinen tilanteessa, jossa sote-palvelujen järjestämien alkaa käydä yhä vaikeammaksi valtavan henkilöstövajeen vuoksi. Palveluverkon väliinputoajat ja sote-palveluita jonottavat jäävät jatkossakin kuntien vastuulle.

Meillä on tuhannen taalan paikka luoda uudelleen kunnan roolia hyvinvointityössä. Sote-palvelujen ennaltaehkäisy tapahtuu paljon ennen kuin tarve palveluille syntyy: liikunta, ravinto, uni, vapaa-aika, ihmissuhteet. Mielenterveyden käsi.

Kuntalain ja Espoo-tarinan hengessä Hyvinvoiva Espoo -ohjelmatyön tavoitteena on lisätä espoolaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja mielen hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja Exit korona. Ukrainan sota on osoittanut, mikä valtava voima on yhteenkuuluvuuden tunteella ja yhteisöllisyydellä. Tätä haluamme vahvistaa Espoossa.

Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt toivomuksen, että lapsia ja nuoria priorisoidaan tällä valtuustokaudella ja tämä on erityisesti kolmannen hyötytavoitteen kohdalla myös ohjausryhmämme vahva tahto.

Kehitysohjelmamme vastaa osaltaan näihin mittaviin haasteisiin. Haluamme jatkaa työtä, jota ohjelmatyössä tehtiin viime kaudella. Haluamme omalta osaltamme toteuttaa työtä, jota tehdään muissa kehitysohjelmissa. Haluamme tukea työtä, jota kaupungissa jo tehdään sekä tukea uuden tekemistä tänä poikkeuksellisena aikana. Huolehdimme osaltamme siitä, ettei Espoo-tarina jää vain kauniiksi korulauseiksi. Poikkihallinnollisuus ei tapahdu vain kaupungin toimialojen välillä, vaan myös asukkaiden suuntaan ja yhdessä muiden kehitysohjelmien kanssa.