Puheenvuoro Espoon valtuustossa 28.2.2022

Todellinen ennaltaehkäisy tehdään paljon ennen kuin sote-palvelujen tarve syntyy. 

”Arvoisat kuulijat,

mikä on kunnan tärkein tehtävä? Kuntalain ensimmäisessä pykälässä todetaan: kunta edistää
asukkaittensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten hyvinvointi on uhattuna ennennäkemättömällä tavalla sotien ja 90-luvun laman jälkeisessä Suomessa. Samaan aikaan kuntien tehtäväkenttä on sataan vuoteen suurimman muutoksen edessä.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelmatyön tavoitteena on lisätä espoolaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja mielen hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteita olisi voinut olla vain kolme, mutta halusimme tarkoituksella pitää erillään osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä yhdenvertaisuuden. Espoo-tarinassa lupaamme, että Espoo on
asukas- ja asiakaslähtöinen. Suora lainaus: ”Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.” On syytä, että osallisuus on omana hyötytavoitteenaan, linkittyen yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen.

Haluamme jatkaa työtä, jota ohjelmatyössä tehtiin viime kaudella. Haluamme omalta osaltamme toteuttaa työtä, jota tehdään muissa kehitysohjelmissa. Haluamme tukea työtä, jota kaupungissa jo tehdään. Haluamme tukea uuden tekemistä tänä poikkeuksellisena aikana. Huolehdimme osaltamme siitä, ettei Espoo-tarina jää vain kauniiksi korulauseiksi.

Ohjausryhmämme on osaava, innostunut ja sitoutunut yhdessä laadittuihin hyötytavoitteisiin. Vaikein tehtävämme on nyt tunnistaa, mitä nyt pitäisi tehdä. Korona on vaikuttanut eri tavalla eri ihmisryhmiin, pikkulapsiperheisiin, joilla ei ole neuvolakäyntejä eikä kerhoja, koululaisiin, etäopiskelussa olleisiin nuoriin, yksineläviin, etätyötä tehneisiin, riskiryhmäläisiin, ikäihmisiin, työttömäksi jääneisiin, yrittäjiin. Omaishoitajiin, joilla ei ole ollut vapaita. Vauvoihin, joiden tutkijat ovat havainneet hymyilevän vähemmän. Mikä näistä ryhmistä on tärkein? Ikuisuuskysymys.

Teen päivätyötä lastensuojelussa, viimesijaisessa, korjaavassa palveluissa. On valtavan innostavaa päästä työskentelemään hyvinvoinnin alkulähteelle. Liikunta, harrastukset, toiset ihmiset, ravinto, uni. Mielenterveyden käsi.

Sote-uudistus uudistaa myös kuntia. Todellinen ennaltaehkäisy tehdään paljon ennen kuin sote-palvelujen tarve syntyy. Mitä siis kunnan pitäisi tehdä juuri nyt? Saa laittaa viestiä minulle.”

Katso myös Hyvinvoiva Espoo -ohjelmatyön hyötytavoitteet.