Vaaliteemat

Helena Marttila, Uudenmaan SDP 2019

Minulle politiikka on keino luoda parempi huominen. Haluan puolustaa riittävää sosiaaliturvaa, julkisia palveluita ja mahdollisuutta työhön. Haluan hillitä ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Haluan olla tekemässä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenien päästä.

ILMASTO

Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee ohjata kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa. Tarvitaan hiilinielujen suojelua, päästötöntä energiaa ja kiertotalouden edistämistä. Tarvitaan verotusta, joka ohjaa kulutuskäyttäytymistä ja poliittisia toimia, jotka muuttavat tapaamme kuluttaa ja elää.

Puhtaan vaihtoehdon on oltava saastuttavaa kannattavampi vaihtoehto niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Ilmastonmuutoksen vastaisen työn ei tarvitse olla pelkkiä rajoituksia, kieltoja ja luopumista. Uudistamalla taloutta ja tukemalla kiertotaloutta voidaan samalla uudistaa koko Euroopan yrityskenttää ja ruoantuotantoa ja luoda uuden ajan liiketoimintamahdollisuuksia.

TYÖ

Ilmastonmuutos on yrityksille mahdollisuus, ei uhka. Teollinen tulevaisuus on ilmastoteknologiassa: puhtaissa ja puhdistavissa, kierrättävissä, tehostavissa ja säästävissä ratkaisuissa.
Erilaisten teknologioiden kysyntä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan, samoin osaaminen monella alalla.

Tulevalla vuosikymmenellä joudumme päättämään, mikä toiminta on hävitettävää ja mikä säilytettävää. Politiikan keinoin pitää tukea innovaatioita, kasvua ja työllisyyttä - samalla, kun ympäristölle haitallista toimintaa pitää ohjata kehittymään puhtaampaan suuntaan. Uusien toimialojen syntyessä ja vanhojen poistuessa on huolehdittava, että ihmisten osaaminen pysyy perässä.

HYVÄ ELÄMÄ

Hyvän elämän perusta on huolenpidossa, turvallisuuden tunteessa ja toimeentulosta. Uskon vahvasti pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, maailman parhaaseen yhteiskuntarakenteeseen.

Päättäjien tärkein tehtävä on nähdä ongelmat, mutta myös lukuisat toivon merkit. Erityisesti ilmastonmuutoksen kaltaiset massiiviset uhat voivat olla lamaannuttavia, mutta nyt jos koskaan pitää pyrkiä näkemään tulevaisuus, joka voi olla monella tapaa nykyistä parempi. Nyt on aika tehdä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenenkin päästä.