Vaaliteemat

Minulle politiikka on keino luoda parempi huominen. Haluan puolustaa riittävää sosiaaliturvaa, julkisia palveluita ja mahdollisuutta työhön. Haluan hillitä ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Haluan olla tekemässä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenien päästä.

Hyvinvoiva espoo

Ihmisten hyvä arki tehdään kunnissa. Hyvän elämän perusta on huolenpidossa, turvallisuuden tunteessa ja riittävässä toimeentulossa. Tarvitaan lähipalveluiden säilymistä ja kehittymistä lähiöissä, toimivaa julkista liikennettä, läheltä kotia löytyvää päiväkotia, kirjastoa ja uimahallia sekä lähiluontoa ja lähimetsää, jossa virkistäytyä.

Uskon vahvasti suomalaiseen hyvinvointivaltioon, maailman parhaaseen yhteiskuntarakenteeseen. Haluan, että julkiset palvelut ovat jatkossakin hyvinvointimme kulmakivi. Uskon, että panostamalla kuntalaisten hyvinvointiin turvataan samalla kunnan vakaa talouskehitys.

Päättäjien tärkein tehtävä on ennaltaehkäistä ongelmia. Palveluiden tulee olla lähellä, niitä tulee saada oikea-aikeisesti ja matalalla kynnyksellä. Lähikoulusta tulee saada maailman parasta opetusta ja mielenterveyspalveluille tulee varata riittävät resurssit. Mitä parempaa huolta yhteiskunta pitää aikuisista, sitä paremmin voivat myös lapset ja nuoret.

En hyväksy leikkauksia, joilla ongelmia ja kuluja vain siirretään tuleville vuosikymmenille. Maltillinen verojen korotus on mielestäni kestävämpi ja kokonaistaloudellisesti katsoen järkevämpi vaihtoehto kuin sosiaali- ja terveystoimeen tai etenkään lasten tai perheiden palveluihin kohdistuvat leikkaukset. Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin ongelmien korjaaminen.

vehreä espoo

Seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteiskunnan perustat on ajateltava monella tapaa uusiksi. Unelmoin vehreästä kaupungista, jossa ei tarvitse omistaa autoa, kirjastot ovat monipuolisia lainaamoja ja kierrätys niin vaivatonta, ettei sekajätettä synny lainkaan. Poliittisilla päätöksillä on kiire ja tulevat neljä vuotta ovat ratkaisevia. Kunnassa voidaan osaltaan ohjata suuria joukkoja tekemään asioita, kuten siirtymään pyöräilyyn, kasvispainotteisempaan ruokavalioon ja uusiutuvaan energiaan.

Ilmastokeskustelussa korostuu vaatimus nopeille ja rohkeille päätöksille, jotka muuttavat tapaamme elää ja kuluttaa. Samaan aikaan on huoli siitä, että saastuttavammat vaihtoehdot tehdään liian kalliiksi. Muutos ”jälkifossiiliseen” yhteiskuntaan pitääkin toteuttaa tavalla, joka on myös pienituloisimpien hyväksyttävissä, eikä aja ketään ilmastoköyhyyteen.

Rakastan Espoon rantoja, kallioita ja metsiä. Erityisesti korona-aikana lähiluonnosta on tullut entistä tärkeämpi henkireikä monelle. Pidän tärkeänä, että Espoon rannat ja lähisaaret ovat jatkossakin kaikkien käytettävissä ja toivoisin, että myös täysin luonnontilassa olevia alueita olisi enemmän.

elinvoimainen espoo

Hyvinvointivaltio syntyy yrityksissä. Ilman menestyviä yrityksiä olisimme pulassa, sekä yhteiskuntana että yksilöinä. Siksi on tunnustettava yrityselämän ja yrittäjien merkitys koko yhteiskunnalle. Yrittäjäisän tyttärenä tavoitteeni on, että Espoosta tulee Suomen yrittäjämyönteisin kunta. 

Näen ilmastonmuutoksessa lukuisia mahdollisuuksia Suomen työelämälle vastaavalla tavalla kuin reilu sata vuotta sitten, kun ihmiskunta siirtyi maataloudesta teollisuuden aikakaudelle. Tulevina vuosina uusia toimialoja tulee syntymään ja vanhoja häviämään. Maailmalta on esimerkkejä siitä, että kokonaisia tuotannon sektoreita on mahdollista sulkea, kunhan työntekijöille ja yrittäjille järjestetään uudelleenkoulutusmahdollisuuksia ja uuden aikakauden yrityksille toimintamahdollisuuksia.

Elävä, kasvava ja kehittyvä kaupunki houkuttaa myös yrityksiä. Edistämällä kiertotaloutta voidaan samalla uudistaa yrityskenttää ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pitämällä huolta siitä, että yritys- ja innovaatiotoiminta säilyvät elinvoimaisina Espoossa, voimme edistää ratkaisuja, jotka saattavat muuttaa koko maailmaa.