Politiikka

Minulle politiikka on keino luoda parempi huominen. Haluan hillitä ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Haluan puolustaa yhdenvertaisuutta, lasten oikeuksia ja laadukkaita palveluita. Haluan olla tekemässä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenien päästä.

LUONTO

Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee ohjata kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa. Tarvitsemme hiilinielujen suojelua, päästötöntä energiaa, ylikulutuksen vähentämistä ja kiertotalouden edistämistä. Ilmastokriisin pysäyttämiseksi joudutaan päättämään, mikä on säilytettävää ja mikä rajoitettavaa tai hävitettävää toimintaa, niin taloudessa kuin jokapäiväisessä elämässä. Verotus ohjaa kulutuskäyttäytymistä ja poliittiset toimet muuttavat tapaamme kuluttaa ja elää. Puhtaan vaihtoehdon on oltava saastuttavaa kannattavampi vaihtoehto niin yrityksille kuin kansalaisillekin. 

Sielunmaisemani löytyy Suomen saaristosta ja luonnon monimuotoisuuden lisäksi haluan kiinnittää huomion meriluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Ilmastonmuutoksen vastaisen työn ei tarvitse olla pelkkiä rajoituksia, kieltoja ja luopumista, vaan vihreän siirtymän vauhdittamista kohti jälkiteollista, hiilineutraalia aikaa.

Jos minut valitaan, pyrin vaikuttamaan siihen, että verotus kannustaa kohti puhdasta yhteiskuntaa. Tuemme yrityksiä, joiden toiminta auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ohjaamme kohti kiertotaloutta vähentämällä jätteen määrää. Tämä voi tarkoittaa myös pieniä tekoja, esim korjauspalveluiden vero-alea, jotta tavaroiden käyttöiän pidentämisestä tulee kannattavampaa.

TALOUS

Uskon ongelmien ennaltaehkäisyyn oli sitten kyse ihmiselämästä tai ilmastokriisistä. En hyväksy lyhytnäköisiä leikkauksia, joilla ongelmia ja kuluja vain siirretään tuleville vuosikymmenille. 

Työnteon tulee olla kannattavaa. Marinin hallitus on panostanut merkittävällä tavalla työllisyyspalveluihin ja tätä työtä tulee jatkaa. Haluan panostaa osatyökykyisten ja nuorten työllistymismahdollisuuksiin ja edistää maahanmuuttajien ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään. Työllisyystavoitteen on oltava korkealla, sillä työnteko tuottaa meille hyvinvointia. Tarvitsemme sekä työpaikkoja että työkuntoisia ihmisiä.

Uudistamalla taloutta ja tukemalla kiertotaloutta voidaan samalla uudistaa Suomen yrityskenttää sekä kotimaista ruoantuotantoa ja luoda uuden ajan liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastonmuutos on suomalaiselle työlle mahdollisuus, ei uhka. Yritystukipolitiikan painopistettä tulee siirtää kohti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotukia, sillä osa nykyisistä yritystuista on säilyttäviä, ei uudistavia, eivätkä ne tue innovaatioita, kasvua tai työllisyyttä. Suomen teollinen tulevaisuus on ilmastoteknologiassa: puhtaissa ja puhdistavissa, kierrättävissä, tehostavissa ja säästävissä ratkaisuissa.

HYVINVOINTI

Uskon vahvasti suomalaiseen hyvinvointivaltioon, maailman parhaaseen yhteiskuntarakenteeseen. Koska kaikilla ei ole samat lähtöedellytykset elämässään, on tärkeää turvata julkisten palveluiden laatu ja sosiaaliturvan riittävyys. Julkisten palvelujen tulee jatkossakin olla hyvinvointimme kulmakivi.

Päättäjien tärkein tehtävä on ennaltaehkäistä ongelmia ja varmistaa, että jokaisesta talosta lähtee koulutielle lapsi, jolla on edessään toiveikas tulevaisuus. En halua yhteiskuntaa, jossa rakennetaan muureja yhteiskuntaluokkien välille ja vastustan eriarvoisuuden kasvua, hyväosaisuuden kasautumista harvoille, asuinalueiden jakautumista parempiin ja huonompiin sekä huono-osaisuuden periytymistä sukupolvelta toiselle. Haluan tehdä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenenkin päästä.