Politiikka

Minulle politiikka on keino muuttaa maailmaa. Haluan vauhdittaa ilmastotekoja, uudistaa hyvinvointivaltiota ja puolustaa ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Haluan puolustaa yhdenvertaisuutta, lasten etua ja laadukkaita palveluja. Haluan olla tekemässä päätöksiä, jotka kantavat vielä vuosikymmenien päästä.

Helenaa voit äänestää Uudellamaalla numerolla 256

LUONTO

Ilmastotavoitteista ei saa tinkiä. Ilmastokriisin torjumisen tulee ohjata kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa. Tarvitsemme hiilinielujen suojelua, päästötöntä energiaa, ylikulutuksen vähentämistä ja kiertotalouden edistämistä. Ilmastokriisin pysäyttämiseksi joudutaan päättämään, mikä on säilytettävää ja mikä rajoitettavaa tai hävitettävää toimintaa, niin taloudessa kuin jokapäiväisessä elämässä. Verotus ohjaa kulutuskäyttäytymistä ja poliittiset toimet muuttavat tapaamme kuluttaa ja elää. Puhtaan vaihtoehdon on oltava saastuttavaa kannattavampi vaihtoehto niin yrityksille kuin yksilöille. 

Sielunmaisemani löytyy Suomen saaristosta. Luonnon monimuotoisuuden lisäksi haluan kiinnittää huomion myös meriluonnon suojeluun. Ilmastonmuutoksen vastaisen työn ei tarvitse olla pelkkiä rajoituksia, kieltoja ja luopumista, vaan vihreän siirtymän vauhdittamista kohti jälkiteollista, hiilineutraalia aikaa.

Jos minut valitaan, pyrin vaikuttamaan siihen, että verotus kannustaa kohti puhdasta yhteiskuntaa. Tuemme yrityksiä, joiden toiminta auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ohjaamme kohti kiertotaloutta vähentämällä luonnonvarojen ylikulutusta. Tämä voi tarkoittaa myös pieniä tekoja, kuten korjauspalvelujen vero-alea, jotta tavaroiden käyttöiän pidentämisestä tulee kannattavampaa.

TALOUS

Uskon ongelmien ennaltaehkäisyyn oli sitten kyse ihmiselämästä tai ilmastokriisistä. En hyväksy lyhytnäköisiä leikkauksia, joilla ongelmia ja kuluja vain siirretään tuleville vuosikymmenille. Esimerkiksi lapsiperheköyhyys lisää tutkitusti lastensuojelun kuluja ja vähävaraisuus sairastavuutta. Taloutta tulee tasapainottaa puuttumalla yhteiskunnan valuvikoihin, kuten mielenterveysongelmiin ja liikkumattomuuteen, jotka kumpikin aiheuttavat arviolta 7-11 miljardin kulut vuodessa.  

Työnteon tulee olla kannattavaa. Marinin hallitus on panostanut merkittävällä tavalla työllisyyspalveluihin ja tätä työtä tulee jatkaa. Haluan panostaa osatyökykyisten ja nuorten työllistymismahdollisuuksiin ja edistää maahanmuuttajien ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään. Työllisyystavoitteen on oltava korkealla, sillä korkea työllisyys on hyvinvointivaltion elinehto. Tarvitsemme sekä työpaikkoja että työkuntoisia ihmisiä. Työnantajien tulee huolehtia nykypäivän työkoneista, työntekijän aivoista, ja työolojen ennaltaehkäistä uupumusta.

Uudistamalla taloutta ja tukemalla kiertotaloutta voidaan samalla uudistaa Suomen yrityskenttää ja luoda uuden ajan liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastonmuutos on suomalaiselle työlle mahdollisuus, ei uhka. Yritystukipolitiikan painopistettä tulee siirtää kohti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotukia. Nykyisistä yritystuista osa on säilyttäviä, ei uudistavia, eivätkä ne tue innovaatioita, kasvua tai työllisyyttä. Suomen teollinen tulevaisuus on ilmastoteknologiassa: puhtaissa ja puhdistavissa, kierrättävissä, tehostavissa ja säästävissä ratkaisuissa.

HYVINVOINTI

Uskon vahvasti suomalaiseen hyvinvointivaltioon, maailman parhaaseen yhteiskuntarakenteeseen. Koska kaikilla ei ole samat lähtöedellytykset elämässään, on tärkeää turvata julkisten palvelujen laatu ja sosiaaliturvan riittävyys. Julkisten palvelujen tulee jatkossakin olla hyvinvointimme kulmakivi.

En halua yhteiskuntaa, jossa rakennetaan muureja yhteiskuntaluokkien välille. Vastustan eriarvoisuuden kasvua, hyväosaisuuden kasautumista harvoille, asuinalueiden jakautumista parempiin ja huonompiin sekä huono-osaisuuden periytymistä sukupolvelta toiselle. Päättäjien tärkein tehtävä on ennaltaehkäistä ongelmia ja varmistaa, että jokaisesta talosta lähtee koulutielle lapsi, jolla on edessään toiveikas tulevaisuus.